بشقاب این رنگی شما را لاغر‌ می​کند

برترین مجله اینترنتی ایران

[ad_1]  برترین ها:  افرادی كه تمایل ‌ دارند به سادگی می‌توانند با تغییر رنگ بشقاب خود لاغر شوند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد، زمانی كه غذا هم رنگ بشقاب باشد، شما بیشتر از مواقع دیگر غذا می‌خورید. در حقیقت هنگامی كه غذا در بشقاب هم‌رنگ با خودش قرار می‌گیرد، میزان غذا خوردن بیش از 02درصد …

ادامه مطلببشقاب این رنگی شما را لاغر‌ می​کند