چه كار كنيم تا ميوه‌هاي‌مان ديرتر بميرند

چه كار كنيم تا ميوه‌هاي‌مان ديرتر بميرند

[ad_1] راهكارهاي ساده و به درد بخور چه كار كنيم تا ميوه‌هاي‌مان ديرتر بميرند براي اين‌كه ميوه‌ها عمر بيشتري در خانه شما داشته باشند و با سريع خراب شدن، حرام نشوند، نكات زير را در نگهداري آن‌ها رعايت كنيد. خيار ميوه‌اي بسيار حساس است و بعد از چند روز تازگي و طعم خود را از …

ادامه مطلبچه كار كنيم تا ميوه‌هاي‌مان ديرتر بميرند