دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل

رهنمودهای ایمنی مهم مخصوصاً برای مخازن اکسیژن خانگی به بیمار اجازه دهید فرم ارائه شده توسط دولت ، CMN یا نسخه و رسید دریافت مستقیم یا بصورت آنلاین یا یک نمایندگی محلی را ارائه دهد و سپس بیمار منتظر بازپرداخت باشد. آنچه در اینجا اتفاق می افتد این است که بیمار مسئولیت پذیر است و …

ادامه مطلبدستگاه اکسیژن ساز قابل حمل