دعوا كنم كه چي بشه؟

دعوا كنم كه چي بشه؟

[ad_1] روزي حداقل 6 ساعت تمرين سخت دعوا كنم كه چي بشه؟ وقتي شروع به صحبت مي‌كند، جسارت در تك‌تك كلماتش داد مي‌زند. سختي‌هاي زيادي كشيده تا روي سكوي قهرماني برود و جايگاهش را حفظ كند. خديجه‌ آزادپور مدت‌هاست، براي ايران مدال‌هاي طلايي‌رنگ ووشو مي‌آورد و اين‌بار هم طلاي مسابقات آسيايي گوانگ‌جو را  آورد و …

ادامه مطلبدعوا كنم كه چي بشه؟