وقتي زنگ خطر به صدا در آمده است

وقتي زنگ خطر به صدا در آمده است

[ad_1] دندان خبر مي‌دهد از سرّ درون… دندان خبر مي‌دهد از سرّ درون… وقتي زنگ خطر به صدا در آمده است تمام آنچه بيان مي‌كنيد از طريق تارهاي صوتي گفته مي‌شود اما بعضي از پيام‌ها با شكل چهره يا مثلا شكل و رنگ دندان‌ها، لثه‌ها و بافت پيراموني آن به بقيه اعلام مي‌شود. شايد حتي …

ادامه مطلبوقتي زنگ خطر به صدا در آمده است