گفت‌وگوی جالب با حجار

گفت‌وگوی جالب با حجار

[ad_1] سفر به آمریکا برای تحصیلبه گزارش پارس توریسم ،میترا حجار درابتدای این مصاحبه به این نکته اشاره کرده که از سالهای قبل به این نتیجه رسیده که اگر قرار است بازیگری را ادامه دهد در ادامه تجربه اندوزی هایش ،این بار باید درفضای آکادمیک چیزهای تازه ای باید یاد بگیرد . وی درادامه گفته …

ادامه مطلبگفت‌وگوی جالب با حجار