49 سال و 4 ماه

49 سال و 4 ماه

[ad_1] اسد فاضل، مدير عامل سازمان بهشت زهرا با خبر دادن از کاهش ميانگين سني فوت شدگان تهراني به 49 سال و 4 ماه، موجی از نگرانی را بین شهروندان تهرانی به وجود آورد.او گفت: «آنچه مشخص است اين است كه اكنون علل مرگ و مير تهراني ها بسيار بيشتر از حتي 20سال قبل شده …

ادامه مطلب49 سال و 4 ماه