با زخم های زندگی چه کنیم؟

با زخم های زندگی چه کنیم؟

[ad_1] برترین ها: ممکن است شما هم مانند بسیاری از افراد جامعه برای حل مشکلات تان فرصت صحبت با یک مشاور یا درمانگر را نداشته باشید. در این سلسله مطالب مباحثی درباره زندگی معنای زندگی روابط و احساسات و … توسط دکتر شیری ارائه خواهد شد. دکتر شیری طبیب، آموزش دیده روانشناسی عمقی دانشگاه آکسفورد …

ادامه مطلببا زخم های زندگی چه کنیم؟