نحوه نگهداری و کار با موش سوری

نحوه نگهداری و کار با موش سوری - جلسه سوم

[ad_1] در طبیعت معمولا دسترسی به غذا محدود است، برای همین موش ها بیش از نیمی از عمرشان را در به دنبال غذا می گردند به همین دلیل برای اینکار تخصص خاص ژنی در آنها به وجود آمده است… عکس نویسنده نویسنده : یگانه داودی بازدید : …

ادامه مطلبنحوه نگهداری و کار با موش سوری