آشنایی با آمار – جلسه سوم

آشنایی با آمار - جلسه سوم

[ad_1] <![CDATA[ آنچه در فیلم دیدید گالتون بورد نام دارد که اولین بار آن را در سال 1849 فردی به نام فرانسیس گالتون، برای نشان دادن توضیح فرآیندهای تصادفی حول میانگین بیان کرد. ]]> [ad_2] Source link